Diamentowa przyszłość – koło ratunkowe rodziny

Teaser

Diamentowa Przyszłość  to nowy flagowy produkt w ofercie TUnŻ Warta. Polisa łączy funkcję ochronną z gromadzeniem oszczędności na przyszłość. Zaletą jest możliwość dokonania częściowej wypłaty zgromadzonych środków w dowolnym momencie, bez konieczności zrywania umowy.

 

Wykupując polisę na życie decydujemy się na wieloletnią inwestycję, nie wiedząc jak potoczy się nasze życie. Dlatego ważne jest, aby polisa zapewniała rodzinie bezpieczeństwo finansowe na jego różnych etapach i w różnych sytuacjach życiowych. Taki cel ma spełniać Diamentowa Przyszłość. To bezterminowe ubezpieczenie na życie ze składką regularną występuje w dwóch opcjach: inwestycyjnej i ochronno – inwestycyjnej.

Dwa filary

Polisa zabezpiecza rodzinę na dwóch poziomach. Po pierwsze, może dawać jej ochronę ubezpieczeniową w najtrudniejszych życiowych chwilach – poważnej choroby, inwalidztwa i śmierci osoby ubezpieczonej. Po drugie, zabezpiecza finanse rodziny.

Część składki wpłacanej przez klienta przeznaczona jest na ochronę ubezpieczeniową, a część inwestowana (klient ma do dyspozycji 50 Funduszy i Planów Inwestycyjnych). Dzięki konstrukcji produktu przez cały okres umowy ubezpieczeniowej rośną zarówno oszczędności jak i wartość ochrony ubezpieczeniowej rodziny.

Dla przykładu: przy składce 200 zł miesięcznie, już od następnego dnia po wpłacie pierwszej składki polisa zapewnia 200 tys. zł ochrony ubezpieczeniowej. Po dziesięciu latach suma ta wyniesie 250 tys. zł , a jednocześnie klient będzie miał do dyspozycji 20 tys. zł na swoim koncie inwestycyjnym. A kwoty te rosną z każdym rokiem (więcej szczegółów w załączonej grafice).

Dodatkowo, towarzystwo wypłaca tzw. premię za lojalność, której wartość powiększa posiadany przez klienta rachunek. Klient może ją otrzymać nawet trzykrotnie podczas trwania umowy.

Dzięki serwisowi WartaNet klient przez 24h na dobę ma dostęp do swoich inwestycji i możliwość aktywnego zarządzania nimi.

Głównym założeniem inwestycyjnej funkcji polisy jest gromadzenie realnych pieniędzy na emeryturę, co dzisiaj ma szczególne znaczenie – mówi Katarzyna Głowacka-Bauman, koordynator ds. rozwoju produktów indywidualnych w TUnŻ Warta. Nie musimy jednak czekać aż do emerytury, aby skorzystać ze zgromadzonych oszczędności. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pieniądze są do naszej dyspozycji w każdej chwili. Gdy np. stracimy pracę zgromadzone oszczędności pozwolą nam łatwiej przejść ten trudny finansowo okres. Korzystając z nich nie utracimy jednocześnie ochrony ubezpieczeniowej – dodaje.

W razie pogorszenia sytuacji finansowej klient może też przejść na ubezpieczenie bezskładkowe (po trzech latach trwania umowy), albo obniżyć wysokość deklarowanej składki (po dwóch latach polisowych).

Przydatna pomoc

Dodatkową korzyścią jaką klientowi daje Diamentowa Przyszłość to pomoc w sytuacjach związanych ze zdrowiem rodziny. Pakiet Assistance Medyczny gwarantuje m.in. organizację i pokrycie kosztów wizyty pediatry, gdy zachoruje dziecko. I to bez względu czy lekarza trzeba wezwać do miejsca zamieszkania, czy innego miejsca w kraju. Warta zorganizuje i pokryje też koszt korepetycji, gdy dziecko z powodu wypadku lub choroby będzie długo nieobecne w szkole.

Przejrzyste warunki

Przy konstruowaniu produktu uwzględnione zostały najnowsze rekomendacje PIU dotyczące przejrzystego informowania klientów o zakresie umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Ubezpieczenie dostępne jest u agentów życiowych Warty. Docelowo oferowało go będzie półtora tysiąca sprzedawców. Do połowy listopada jego sprzedaż będzie wspierała kampania marketingowa, prowadzona głównie w Internecie i lokalnej prasie.

Źródło Grupa WARTA. Dostarczył netPR.pl
Authors
Tags , , ,

Related posts

Top