Tag Archives: kt

Mobilne Biuro PZU POMOC wspiera poszkodowanych przez nawałnicę na Podkarpaciu

12 czerwca br. Mobilne Biuro PZU POMOC rusza w Polskę, by przyspieszyć likwidację szkód po ostatnich nawałnicach. Pierwszym przystankiem specjalnie przystosowanego autobusu będzie Mielec. W trakcie ostatnich dwóch tygodni PZU z powodu zdarzeń pogodowych przyjmuje blisko 4-krotnie więcej zgłoszeń szkód niż standardowo.

Nawałnice oraz gradobicia, które przeszły w ostatnich tygodniach nad Polską spowodowały liczne podtopienia i inne straty majątkowych. Nad Mielcem grad o średnicy 2-3 centymetrów uszkodził samochody, dachy i okna budynków oraz uprawy rolne. Szkody likwidowane są na bieżąco, jednak z racji nagłego przyrostu zgłaszanych szkód uruchomione zostały dodatkowe zasoby rzeczoznawców do likwidacji terenowej. W celu jak najszybszego oszacowania wielkości szkód i wypłaty odszkodowań, w trasę ruszyło również Mobilne Biuro PZU Pomoc, które będzie stacjonowało 12 czerwca br. w Mielcu na parkingu obok Kościoła św. Mateusza (boczna ul. Kościuszki) w godzinach od 15 do 20. Następnie Mobilne Biuro PZU POMOC w kolejnych dniach przemieści się na teren Małopolski i Górnego Śląska.

Specjalny autobus, który od 2009 roku jeździ do poszkodowanych w całej Polsce, jest przystosowany do przyjmowania szkód na terenach objętych huraganami i obfitymi deszczami. Na pokładzie Mobilnego Biura PZU POMOC można zgłosić i zlikwidować szkodę, umówić się na oględziny, otrzymać informacje dotyczące statusu szkody oraz uzgodnić formę wypłaty odszkodowania.

W przypadku strat o niższej wartości, klienci korzystają z najszybszej, uproszczonej metody likwidacji szkody, która opiera się na przeprowadzeniu wywiadu. W takich wypadkach wizyta w Mobilnym Biurze PZU jest jedynym kontaktem klienta z ubezpieczycielem w celu uzyskania odszkodowania. Dogodną formą zgłoszenia szkody i otrzymania odszkodowania w trybie uproszczonym jest także jej rejestracja poprzez infolinię 0 801 102 102 lub na stronie www.pzu.pl.

Poszkodowani nie czekając na wizytę Mobilnego Eksperta PZU mogą przystąpić do zabezpieczenia mienia oraz innych prac naprawczych związanych z uszkodzonymi elementami budynków i ruchomości. Wówczas zniszczone przedmioty należy złożyć w jednym miejscu w celu umożliwienia dokonania ich oględzin przez likwidatora szkód. Zalecane jest sporządzenie stosownej dokumentacji fotograficznej.

Mobilne Biuro działa w ramach inicjatywy PZU Pomoc, która jest platformą szybkiej i fachowej pomocy dla każdego i w każdej sytuacji.

 

inf

Fundacja PZU wsparła projekt rekonstrukcji chorągwi polskich

2 maja br., w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się uroczyste otwarcie Sali Chorągwianej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wydarzenie będzie zwieńczeniem kilkuletniego projektu, zainicjowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, którego celem była rekonstrukcja najznamienitszych chorągwi polskich. Dzięki wsparciu Fundacji PZU w Sali Chorągwianej będziemy mogli podziwiać Chorągiew Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Eksponaty w Sali Chorągwianej przypomną o najważniejszych wydarzeniach i okresach w historii Polski. Oprócz Chorągwi Rzeczypospolitej Obojga Narodów z czasów króla Zygmunta Augusta, ufundowanej przez Fundację PZU, będzie można podziwiać m.in. chorągwie, które towarzyszyły Polakom podczas słynnych bitew. W Sali znajdą się Chorągiew Wielka Królestwa Polskiego z Bitwy pod Grunwaldem oraz Chorągiew Wojskowa z herbem Jana III Sobieskiego z Bitwy pod Wiedniem. Ponadto zwiedzający będą mogli zobaczyć Chorągiew Manifestacyjną z okresu Powstania Listopadowego oraz Chorągiew Pierwszej Brygady Legionów Polskich. Nie zabraknie również odwołania do bardziej współczesnych wydarzeń - w Sali Chorągiewnej będzie wystawiona Flaga „Solidarności”.

„Jednym z kluczowych zadań Fundacji PZU jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego, dlatego zdecydowaliśmy się na wsparcie programu rekonstrukcji zbioru chorągwi z najpiękniejszych kart historii Polski” - powiedział Bogdan Benczak, Prezes Fundacji PZU. „Na zlecenia Fundacji PZU została wykonana replika Chorągwi Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która przypomina o czasach chwały w dziejach naszego państwa” – dodaje.

PZU, jako największy polski ubezpieczyciel, dba o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez objęcie Mecenatu nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Narodowym w Krakowie wraz z jego najważniejszym oddziałem w Sukiennicach. W ubiegłym roku PZU sfinansował odzyskanie i renowację obrazu Aleksandra Gierymskiego „Żydówka z Pomarańczami”, który od 5 grudnia 2012 roku można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Uroczyste otwarcie Sali Chorągwianej w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Pierwszej Damy odbędzie się w godzinach przedpołudniowych. Uroczystości będą towarzyszyć krótkie pokazy filmów przedstawiające zarys historii z okresów, z których pochodzą chorągwie. Bezpośrednio po uroczystości, o godzinie 12.00, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędą się obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.


Fundacja PZU została założona w 1997 roku przez Grupę PZU, jako element realizacji długofalowej strategii CSR. Misją Fundacji jest wspieranie inicjatyw, które przyczyniają się do podnoszenia jakości życia, czego odzwierciedleniem jest jej motto “Pomagamy Pomagać". Fundacja PZU koncentruje się na wspieraniu edukacji poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk. Za pośrednictwem Programu Grantowego, który jest najstarszą inicjatywą Fundacji, finansowane są dziesiątki pozarządowych organizacji z małych miast i wsi. Drugim kluczowym obszarem działalności Fundacji jest wspieranie polskiego dziedzictwa kulturowego. Fundacja PZU prowadzi również program wolontariatu pracowniczego, inicjując i korodując różnego rodzaju projekty, jak również wspierając autorskie przedsięwzięcia pracowników.

TFI PZU – ponad 20 mld zł w zarządzaniu

Już ponad 20,147 mld zł wynoszą aktywa netto, którymi zarządza TFI PZU. To efekt konsekwentnej polityki rozszerzania kompetencji inwestycyjnych Grupy PZU oraz budowania pozycji Towarzystwa wśród inwestorów indywidualnych.

"Cieszy mnie skuteczna realizacja strategii polegającej na zmianie filozofii zarządzania aktywami w Grupie PZU. To w dużej mierze dzięki tym działaniom ugruntowaliśmy naszą pozycję na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Nie poprzestaniemy w staraniach o zapewnienie klientom najwyższej jakości produktów inwestycyjnych. Nie mam wątpliwości, że już w niedługim czasie z naszych rozwiązań korzystać będzie wiele instytucji finansowych. Systematycznie zwiększamy pozycję wśród inwestorów indywidualnych" – podkreśla Ryszard Trepczyński, członek zarządu PZU i PZU Życie ds. inwestycji.

Warto przypomnieć, że TFI PZU zaczynało 2012 rok z niecałymi 5,4 mld zł w zarządzaniu. W ciągu zaledwie dwunastu miesięcy zdołało jednak potroić swoje aktywa, które na koniec roku wyniosły 15,4 mld zł. Wtedy też po raz pierwszy w historii doszło do zmiany na pozycji lidera polskiego rynku funduszy inwestycyjnych pod względem wartości aktywów netto w zarządzaniu. Teraz wiele wskazuje na to, że ta pozycja pozostanie niezagrożona. Poza procesem "ufunduszowienia" wzrost aktywów możliwy był dzięki zapewnieniu dostępu do produktów TFI PZU szerokiemu gronu inwestorów indywidualnych (w tym celu znacznie rozszerzona została sieć dystrybucji zewnętrznej) oraz pozyskaniu nowych klientów do PPE.

"TFI PZU jest niekwestionowanym liderem na rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych pod względem zarządzanych aktywów. Grupa PZU zarządza blisko 3,2 mld aktywów, prowadzi 590 programów, w których uczestniczy ponad 177 tysięcy osób" - mówi Krzysztof Tokarski, prezes TFI PZU i PZU Asset Management.

inf

Konkurs Wiedzą Pisane rozstrzygnięty

Z początkiem lutego zakończyła się I edycja Konkursu Wiedzą Pisane, organizowanego przez PZU dla studentów z całej Polski. Podczas Gali Finałowej, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie 28 finalistów otrzymało nagrody i wyróżnienia.

Pracę konkursową - esej, prezentację lub film na temat "Innowacje, technologie, zagrożenia w świecie XXI wieku" należało stworzyć z jednej z trzech dziedzin: finanse, wsparcie biznesu oraz socjologiczne aspekty biznesu. Przez prawie 2 miesiące spłynęło blisko 600 prac, spośród których Komisja Konkursowa wybrała 28 najlepszych.

"Od ponad roku prowadzimy działania, których celem jest pomoc młodym ludziom w rozwoju ich kariery i przede wszystkim w podniesieniu ich przydatności w biznesie. Jednym z nich jest Konkurs Wiedzą Pisane, w którym nagradzamy młodych ludzi za ich wiedzę i przede wszystkim umiejętność połączenia jej z potrzebami biznesowymi firm i z praktycznym zastosowaniem w biznesie" – powiedziała Magdalena Bargieł, Dyrektor ds. Rozwoju Talentu w PZU.

Nadesłane prace oceniła Kapituła Konkursu, w której w skład wchodzili m.in. Andrzej Klesyk – Prezes Zarządu PZU SA oraz Tomasz Lis – Redaktor Naczelny Newsweek Polska.

W dziedzinie finansów nagrodę główną otrzymał Tomasz Brzostowski, a wyróżnienie Piotr Trawka. W dziedzinie wsparcia biznesu nagrodę główną otrzymał Adam Szałucha, a wyróżnienie Agata Barczyk. Natomiast w kategorii socjologicznych aspektów biznesu nagrodę główną otrzymał Jakub Kiciński, a wyróżnienie Anna Tworek. Wyróżnienia otrzymały kolejne 22 osoby.

"Konkurs Wiedzą Pisane organizowany przez PZU okazał się najbardziej wymagającym konkursem, w którym dotychczas brałem udział. Z perspektywy czasu najważniejszym elementem okazała się strategia dotycząca struktury oraz obszarów pracy konkursowej. Nie spodziewałem się, że w trakcie jej tworzenia tak znacząco poszerzę swoją wiedzę na temat szeroko pojętych finansów i zastosowania najnowszych technologii w tej dziedzinie" – powiedział Tomasz Brzostowski, zwycięzca konkursu w kategorii finanse.

Galeria zdjęć z Gali Finałowej dostępna jest pod adresem: www.pzu.pl/wiedzapisane

Top