Tag Archives: nie

Diamentowa przyszłość – koło ratunkowe rodziny

Diamentowa przyszłość – koło ratunkowe rodziny

Diamentowa Przyszłość  to nowy flagowy produkt w ofercie TUnŻ Warta. Polisa łączy funkcję ochronną z gromadzeniem oszczędności na przyszłość. Zaletą jest możliwość dokonania częściowej wypłaty zgromadzonych środków w dowolnym momencie, bez konieczności zrywania umowy.

 

Wykupując polisę na życie decydujemy się na wieloletnią inwestycję, nie wiedząc jak potoczy się nasze życie. Dlatego ważne jest, aby polisa zapewniała rodzinie bezpieczeństwo finansowe na jego różnych etapach i w różnych sytuacjach życiowych. Taki cel ma spełniać Diamentowa Przyszłość. To bezterminowe ubezpieczenie na życie ze składką regularną występuje w dwóch opcjach: inwestycyjnej i ochronno – inwestycyjnej.

Dwa filary

Polisa zabezpiecza rodzinę na dwóch poziomach. Po pierwsze, może dawać jej ochronę ubezpieczeniową w najtrudniejszych życiowych chwilach - poważnej choroby, inwalidztwa i śmierci osoby ubezpieczonej. Po drugie, zabezpiecza finanse rodziny.

Część składki wpłacanej przez klienta przeznaczona jest na ochronę ubezpieczeniową, a część inwestowana (klient ma do dyspozycji 50 Funduszy i Planów Inwestycyjnych). Dzięki konstrukcji produktu przez cały okres umowy ubezpieczeniowej rośną zarówno oszczędności jak i wartość ochrony ubezpieczeniowej rodziny.

Dla przykładu: przy składce 200 zł miesięcznie, już od następnego dnia po wpłacie pierwszej składki polisa zapewnia 200 tys. zł ochrony ubezpieczeniowej. Po dziesięciu latach suma ta wyniesie 250 tys. zł , a jednocześnie klient będzie miał do dyspozycji 20 tys. zł na swoim koncie inwestycyjnym. A kwoty te rosną z każdym rokiem (więcej szczegółów w załączonej grafice).

Dodatkowo, towarzystwo wypłaca tzw. premię za lojalność, której wartość powiększa posiadany przez klienta rachunek. Klient może ją otrzymać nawet trzykrotnie podczas trwania umowy.

Dzięki serwisowi WartaNet klient przez 24h na dobę ma dostęp do swoich inwestycji i możliwość aktywnego zarządzania nimi.

Głównym założeniem inwestycyjnej funkcji polisy jest gromadzenie realnych pieniędzy na emeryturę, co dzisiaj ma szczególne znaczenie – mówi Katarzyna Głowacka-Bauman, koordynator ds. rozwoju produktów indywidualnych w TUnŻ Warta. Nie musimy jednak czekać aż do emerytury, aby skorzystać ze zgromadzonych oszczędności. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pieniądze są do naszej dyspozycji w każdej chwili. Gdy np. stracimy pracę zgromadzone oszczędności pozwolą nam łatwiej przejść ten trudny finansowo okres. Korzystając z nich nie utracimy jednocześnie ochrony ubezpieczeniowej – dodaje.

W razie pogorszenia sytuacji finansowej klient może też przejść na ubezpieczenie bezskładkowe (po trzech latach trwania umowy), albo obniżyć wysokość deklarowanej składki (po dwóch latach polisowych).

Przydatna pomoc

Dodatkową korzyścią jaką klientowi daje Diamentowa Przyszłość to pomoc w sytuacjach związanych ze zdrowiem rodziny. Pakiet Assistance Medyczny gwarantuje m.in. organizację i pokrycie kosztów wizyty pediatry, gdy zachoruje dziecko. I to bez względu czy lekarza trzeba wezwać do miejsca zamieszkania, czy innego miejsca w kraju. Warta zorganizuje i pokryje też koszt korepetycji, gdy dziecko z powodu wypadku lub choroby będzie długo nieobecne w szkole.

Przejrzyste warunki

Przy konstruowaniu produktu uwzględnione zostały najnowsze rekomendacje PIU dotyczące przejrzystego informowania klientów o zakresie umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Ubezpieczenie dostępne jest u agentów życiowych Warty. Docelowo oferowało go będzie półtora tysiąca sprzedawców. Do połowy listopada jego sprzedaż będzie wspierała kampania marketingowa, prowadzona głównie w Internecie i lokalnej prasie.

Z PZU o inwestowaniu na rynkach wschodnich podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

Czy polskie firmy mogą zrobić dobry biznes na wschodzie? Jaką rolę odgrywają dziś ubezpieczenia w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego? Między innymi na te pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy paneli organizowanych przez PZU w ramach XXIII Forum Ekonomicznego, w Krynicy Zdroju.

PZU po raz czwarty został partnerem największego wydarzenia gospodarczego w Polsce, XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Konferencja odbędzie się w dniach 3-5 września 2013 r. Tegoroczna edycja, przebiegająca pod hasłem „Perspektywy nowego ładu”,będzie okazją do debaty m.in. o nowej formule Europy, kształtującej się na skutek globalnego kryzysu ekonomicznego oraz nowych kierunkach inwestycyjnych dla polskich przedsiębiorstw.

Podczas panelu PZU „Marsz na wschód, czyli czy na wschodzie można zrobić dobry biznes?”, prowadzonego przez prezesa zarządu PZU SA Andrzeja Klesyka, przedstawiciele biznesu, polityki i mediów będą rozmawiać o korzyściach i wyzwaniach związanych z inwestowaniem na wschodzie. 

W debacie, która odbędzie się 4 września, udział wezmą Paweł Kowal, eurodeputowany RP, Ryszard Florek, prezes zarządu FAKRO, Adam Góral – Prezes Asseco Poland S.A., Michał Sołowow – główny akcjonariusz Echo Investment S.A. oraz Bogusław Chrabota, redaktor naczelny, „Rzeczpospolita”. Komentatorem debaty będzie Paweł Jabłoński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolita”, który przedstawi ranking polskich inwestycji zagranicznych przygotowany przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Coraz więcej polskich firm rozwija swoją działalność na wschodzie. Wiąże się to jednak ze sporym ryzykiem, zwłaszcza w okresie globalnego spowolnienia gospodarczego. Dlatego wciąż wielu przedsiębiorców zastanawia się czy jest to odpowiedni dla nich  kierunek. Jestem przekonany, że rynki te mają ogromny potencjał, ale wymagają od polskich firm dobrego przygotowania i jasno nakreślonej strategii. Wspólnie z uczestnikami panelu chcemy zastanowić się jak tym wyzwaniom sprostać.  Podzielimy się naszymi doświadczeniami i wskażemy najlepsze rynkowe praktyki  –mówi Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA.

Paweł Kowal, eurodeputowany RP dostrzega rolę polityki w wspieraniu biznesu - Współcześnie rolą dyplomacji nie jest już tylko utrzymywanie relacji na poziomie państwowym. My - politycy i dyplomaci - musimy nauczyć się wspierać biznes. Pytanie brzmi jak robić to skutecznie i odpowiedzialnie.

Z kolei Ryszard Florek, Prezes Zarządu FAKRO SA uważa, że rynki wschodnie są dla polskich przedsiębiorstw ważne z wielu względów - Przede wszystkim są nam bliskie geograficznie, kulturowo i językowo. Rynki te potrzebują także polskich firm do rozwoju własnej gospodarki. A nam z kolei dużo łatwiej i taniej osiągnąć sukces na Wschodzie niż na Zachodzie. Trzeba jednak pamiętać, że polskie przedsiębiorstwa konkurują tam nie tylko z lokalnymi firmami, ale również inwestorami  z Europy Zachodniej, dysponującymi dużym kapitałem, który pozwala im przez wiele lat dopłacać do prowadzonego tam biznesu. Istotnym ograniczeniem jest także brak zrozumienia zasad gospodarki rynkowej przez urzędników administracji państwowej w tych krajach. Widać to m.in. przy trudnościach ze zwrotem VAT-u. Państwo powinno wspierać ekspansję zagraniczną polskich firm. Nie chodzi tutaj o pomoc finansową, ale przede wszystkim o eliminację barier prawnych, ułatwienie dostępu do informacji czy też wparcie w sytuacji, kiedy zachodnie globalne koncerny utrudniają prowadzenie działalności polskim firmom na Wschodzie.

Adam Góral, Prezes Asseco Poland SA podkreśla, że rynki wschodnie są bardzo perspektywiczne i często charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu - Rynki wschodnie przechodzą transformację i są na etapie, na którym Polska była kilka lub kilkanaście lat temu. Dlatego doskonale rozumiemy ich potrzeby i wyzwania. Pomaga to w rozmowach i sprzyja decyzjom inwestycyjnym. Ze strony czysto biznesowej nie bez znaczenia jest również fakt, że ze względu na potencjał rynkowy i obecną skalę działania firm, wciąż można tam kupić spółki taniej niż w innych częściach Europy. Dodatkowo wszystkie rynki WNP odnotowują wzrosty inwestycji w nowe technologie znacząco wyższe niż w zachodniej części Europy. Dla przykładu rynek informatyczny w Rosji rośnie o ponad 14% rocznie, a w Europie zaledwie o 5%.

Michał Sołowow, główny akcjonariusz Echo Investment S.A. dodaje, że Europa Wschodnia to znacznie więcej niż tylko rynek zbytu. Jej główne atuty to znaczący potencjał rozwojowy, dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, relatywnie niskie koszty pracy, dobre wskaźniki stabilności gospodarczej i stosowanie szeregu zachęt inwestycyjnych. Jednak różnice w standardach prawnych i podatkowych, droga logistyka, cła oraz formalne i nieformalne utrudnienia importu powodują, że największe szanse mają firmy obecne tam z produkcją. To z kolei wiąże się z koniecznością długofalowych inwestycji.

W ramach odbywającej się w Krynicy konferencji, PZU po raz pierwszy został również partnerem VII Forum Regionów. Podczas panelu, który odbędzie się 4 września, przedstawiciele firmy i samorządów będą rozmawiać o rosnącej roli ubezpieczeń w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego.

Łączne wydatki jednostek samorządu terytorialnego na ubezpieczenia sięgają obecnie niemalże 1 mld PLN rocznie i wykazują tendencję wzrostową. Wynika to głównie ze stale poszerzającego się spektrum zadań, za realizację których odpowiedzialne są samorządy i rosnącego ryzyka związanego  z ich działalnością. Produkty ubezpieczeniowe, z których korzystają coraz częściej obejmują nie tylko ochronę dóbr majątkowych. Znaczenia nabiera także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu podejmowanych decyzji administracyjnych oraz prawidłowe zabezpieczenie realizowanych inwestycji. Liczę, że wspólna dyskusja o roli ubezpieczeń w zarządzaniu tymi jednostkami i wymiana wiedzy w tym zakresie ułatwi optymalizację kosztów ponoszonych przez samorządy na ubezpieczenie - podsumowuje dr Andrzej Liwacz, Dyrektor ds. Underwritingu Ubezpieczeń Pozakomunikacyjnych w PZU, który będzie moderatorem dyskusji.

inf

Ulga na złe długi u wierzyciela. Nowe zasady obowiązujące od 2013r

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług umożliwiają odzyskanie uprzednio zapłaconego podatku VAT od należności, które nie zostały zapłacone przez nabywcę będącego podatnikiem od towarów i usług. Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe zasady rozliczania tzw. „ulgi na złe długi”, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342). Specjalnie dla Państwa przybliża je doradca podatkowy współpracujący z D.A.S.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wierzyciel może pomniejszyć VAT należny wyłącznie w zakresie należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Od początku bieżącego roku nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeżeli nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności.

- Wierzyciel może odzyskać rozliczony wcześniej podatek VAT w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od terminu płatności, jeżeli do dnia złożenia przez niego deklaracji VAT za ten okres rozliczeniowy dłużnik nie zapłacił – wyjaśnia doradca podatkowy, Tomasz Myślikowski i dodaje: Stosownie do przepisów przejściowych obecne regulacje stosuje się do należności wymagalnych od dn. 4 sierpnia 2012 r. Do należności wymagalnych wcześniej stosuje się art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu do dn. 31 grudnia 2012 r.

Kiedy można skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi wierzyciel powinien spełnić warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj.:

 1. Dostawa towaru lub świadczenie usług została dokonana na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
 2. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
 3. wierzyciel i dłużnik są czynnymi i zarejestrowani jako podatnikami VAT,
 4. dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
 5. Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona. (tj. w 2013 r. wierzyciel może skorzystać z ulgi do faktur wystawionych w latach 2011, 2012 i 2013, jeżeli spełnia pozostałe warunki).

W jakich transakcjach można rozliczyć ulgę?

Ulga na złe długi dotyczy wyłącznie transakcji z podmiotami krajowymi.

- Jeżeli sprzedaż towaru na rzecz kontrahenta zagranicznego została opodatkowana stawką 23%, stosowaną w obrocie krajowym to wierzyciel nie może skorzystać z ulgi – podkreśla Tomasz Myślikowski.

Takie stanowisko przedstawił również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 28 marca 2013 r., nr ITPP2/443-65/13/AP. Jednym z warunków koniecznych do skorzystania z ulgi przez wierzyciela jest dokonanie dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz czynnego podatnika VAT. Jeżeli kontrahent zagraniczny nie jest zarejestrowany na potrzeby VAT w Polsce powyższy warunek nie został spełniony.

Wierzyciel nie stosuje przepisów w zakresie ulgi na złe długi, jeżeli między nim a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 ustawy tj. pomiędzy stronami transakcji istnieją powiązania kapitałowe lub rodzinne oraz stosowane są ceny odbiegające od cen rynkowych. Jeżeli spełniony jest tylko jeden z warunków tj. powiązania nie wpływają na ustalone ceny to w mojej ocenie wierzyciel ma prawo do skorzystania z ulgi, jeżeli spełnia pozostałe warunki. Wyłącznie istnienie powiązań nie przesądza o braku prawa wierzyciela do dokonania korekty podatku należnego stosownie do art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług. Podobne stanowisko podzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP1/443-890/12-2/MG wydanej w dn. 22 stycznia 2013 r.

Termin płatności na fakturze – wskazywać czy nie wskazywać?

Od 1 stycznia 2013 r. nie ma obowiązku wykazywania na fakturze terminu płatności. Został on  zniesiony zgodnie z nowelizacją rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

- W mojej ocenie, ze względu na zebranie dowodów podczas ewentualnego postępowania kontrolnego w zakresie stosowania przepisów dotyczących ulgi na złe długi, wskazane jest precyzyjne określenie terminów płatności na fakturze lub w umowie – radzi czytelnikom newslettera D.A.S. doradca podatkowy.

W jakim terminie można skorzystać z ulgi?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wierzyciel może skorzystać z ulgi wyłącznie w okresie rozliczeniowym, w którym upłynął 150. dzień od terminu płatności. W przypadku nie pomniejszenia VAT przez wierzyciela w tym terminie są podstawy do skorygowania deklaracji VAT oraz wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku za okres, w którym ten 150-dniowy termin minął. W przypadku skorygowania deklaracji wstecz należy sprawdzić, czy są spełnione pozostałe warunki konieczne do skorzystania z ulgi. Oznacza to, że wierzyciel nie może dowolnie wybrać terminu skorzystania z ulgi na złe długi.

- Jeżeli strony przedłużą termin płatności wynikający z faktury lub umowy na podstawie porozumienia, to 150-dniowy okres po upływie którego wierzyciel może skorzystać z ulgi na złe długi powinien być liczony od nowego terminu płatności, ustalonego przez strony w drodze porozumienia – zaznacza Tomasz Myślikowski - Wynika to również z interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2013 r., nr ITPP1/443-68a/13/MS wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Zmiany, na które warto zwrócić szczególną uwagę

Od 1 stycznia 2013 r. wierzyciel ma obowiązek zweryfikować, czy dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której rozlicza ulgę na złe długi.

- W porównaniu do stanu prawnego obowiązującego do końca 2012 r. ograniczono możliwość stosowania ulgi, gdyż zgodnie z art. 89a ustawy o VAT obowiązującym do końca 2012 r. istotny był status odbiorcy wyłącznie na dzień dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług, a nie na dzień pomniejszenia VAT należnego przez wierzyciela – komentuje doradca podatkowy współpracujący  z D.A.S.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. wierzyciel koryguje zarówno podstawę opodatkowania, jak i podatek należny. Do dn. 31 grudnia 2012 r. zgodnie z literalnym brzmieniem art. 89a ustawy o VAT wierzyciel korygował wyłącznie podatek należny. Korekta podstawy opodatkowania do końca 2012 r. mogła mieć wpływ na ustalenie proporcji stosowanej do odliczenia VAT od zakupów w przypadku podatników dokonujących jednocześnie sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej.

Obowiązki wierzyciela korzystającego z ulgi

W przypadku skorzystania z ulgi na złe długi wierzyciel ma obowiązek załączyć do deklaracji podatkowej zawiadomienie VAT-ZD, w którym należy wymienić: nazwę oraz NIP dłużnika, numer oraz datę wystawienia faktury, termin płatności, kwotę korekty podstawy opodatkowania oraz korekty podatku należnego.

Stosownie do art. 89a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której wierzyciel dokonał rozliczenia ulgi na złe długi należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Procedura związana z ulgą na złe długi nie oznacza wyłącznie prawa do odzyskania VAT przez wierzyciela. Również dłużnicy mają obowiązek korekty dokonanych odliczeń. Obowiązki dłużników w tym zakresie przedstawimy w kolejnej informacji.

***

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. oferuje firmom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą ubezpieczenie „Ochrona prawna firmy lub wolnego zawodu". W zakresie bazowego wariantu tej polisy znajdują się spory sądowe dotyczące naruszenia przepisów podatkowych.

O D.A.S.

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. to ubezpieczyciel wyspecjalizowany w ubezpieczeniach ochrony prawnej. Spółka należy do wywodzącego się z Niemiec koncernu D.A.S, który jest obecny w Europie od ponad 80 lat a w Polsce -  od 2000 roku. Oferta D.A.S. to wysokiej jakości produkty ubezpieczeniowe, gwarantujące usługę telefonicznych porad prawnych.

Warto posłuchać mistrza – bezpieczni na wodzie

Zbliża się długi weekend, który wiele osób spędzi nad wodą i na wodzie. Wyjątkowo niepokojące w tym roku statystyki utonięć wskazują, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, że woda jest nie tylko źródłem ochłody i miłej zabawy. To żywioł, do którego należy podchodzić z rozwagą. Mateusz Kusznierewicz - mistrz żeglarstwa i ambasador ubezpieczeń turystycznych TUiR Warta radzi jak zapewnić sobie bezpieczeństwo na wodzie - pływając na żaglówce, kajaku, motorówce, pontonie.

Mateusz Kusznierewicz radzi jak być bezpiecznym na wodzie:

Wiele mówi się o tym, że nie powinno się pływać po spożyciu alkoholu, o bacznej obserwacji dzieci, które ma się pod opieką, o uruchamianiu wyobraźni podczas pływania, kąpieli czy żeglowania. Wszystkie te zalecenia sprowadzają się jednak do konkluzji,  że nasze bezpieczeństwo leży w naszych rękach. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie i bliskich i mamy w rękach swoje życie.

Dlatego apeluję, żebyśmy wszyscy byli tego świadomi i z rozwagą, skupieniem i wyobraźnią korzystali z uroków przebywania nad wodą i na wodzie. Jestem żeglarzem i od ponad 30 lat moje życie nierozerwalnie związane jest z wodą. Przez te wszystkie lata nauczyłem się, że woda to nie tylko piękny, ale i potężny żywioł, do którego należy podchodzić z szacunkiem, odpowiedzialnie i z wyobraźnią. Nie jest niebezpieczny, o ile przestrzega się podstawowych zasad.

W poprzednim odcinku podpowiadałem jak zapewnić sobie bezpieczeństwo nad wodą (Warto posłuchać mistrza - bezpieczni nad wodą). Teraz chciałbym podzielić się swoimi przemyśleniami - jak zapewnić sobie bezpieczeństwo na wodzie - podczas wyprawy łódką, żaglówką, rowerem wodnym, kajakiem czy pontonem.

Gdy wypływasz łódką, rowerem wodnym, kajakiem, pontonem:

 • Zanim wypłyniesz upewnij się, że sprzęt wodny jest sprawny, a twoje dziecko ma na sobie kapok
 • Poinformuj najbliższych lub znajomych dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływasz i kiedy zamierzasz wrócić
 • Zabierz ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią, zabezpieczony w wodoszczelnym i pływającym futerale oraz gwizdek, za pomocą którego wezwiesz pomoc
 • Jeżeli płyniesz sam, załóż kamizelkę ratunkową. Na skuterze wodnym, pontonie, motorówce, tam gdzie mamy tzw. zrywkę stosuj ją zgodnie z instrukcją
 • W przypadku wywrotki dopilnuj, aby wszyscy członkowie załogi trzymali się wywróconej jednostki i nikt nie próbował płynąć w kierunku do brzegu – nawet jeżeli wydaje się, że jest on blisko (chyba, że można iść, bo jest płytko)
 • Jeżeli na jednostce pływajacej jest osoba nie umiejąca pływać, musi obowiazkowo płynąć w kapoku. Przy wietrze powyżej 5° B  wszystkie osoby powinny pływać w kapokach.
 • Rybacy na łódkach, motorówkach, kajakach obowiązkowo powinni zakładać kapoki. Wykonywane ruchy mogą spowodować wpadnięcie do wody lub wywrócenie jednostki pływającej
 • Motorówką ruszaj powoli, obserwując co robią pasażerowie oraz powiadom załogę, że ruszasz. Gwałtowne ruszenie może skończyć się wpadnięciem kogoś do wody
 • Dobrze mieć w motorówce osłonę na śmigło, szczególnie w miejscach, gdzie pojawiają się osoby w wodzie

A kiedy zaskoczy Cię burza:

 • Natychmiast wyjdź z wody
 • Jeżeli jesteś na łodzi – płyń do brzegu i wyjdź na ląd
 • Trzymaj się z dala od wszelkich elementów metalowych
 • Wyłącz telefon komórkowy

Co każdy żeglarz wiedzieć powinien

Zanim wypłyniesz:

 • Przed wypłynięciem zapoznaj się z mapą akwenu, po którym będziesz żeglował
 • Ubranie nie może krępować ruchów i być zbyt ciężkie. Najlepiej ubierz się na cebulkę.
 • Pamiętaj o zabraniu kurtki i ciepłej bluzy, nawet w pogodny, letni dzień. Podczas rejsu pogoda może się zmienić, a organizm wychłodzić.
 • Upewnij się, że masz łączność, aby wezwać pomoc (telefon, radio VHF)
 • Sprawdź okucia liny przed wypłynięciem
 • Korzystaj z jednostek pływających zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Jeśli masz wątpliwości co do swoich umiejętności, zaproś do załogi doświadczonego sternika
 • Sprawdź prognozę pogody i dostosuj do niej długość rejsu. Skonsultuj się z bosmanatem i przedstaw trasę rejsu
 • Sprawdź, czy na pokładzie są kamizelki asekuracyjne, koło ratunkowe i apteczka. Na pokładzie powinien znajdować się chociaż jeden zestaw opatrunkowy
 • Trzymaj w dostępnym miejscu nóż, aby w razie potrzeby odciąć linę lub żagiel

W czasie rejsu:

 • Koniecznie załóż kamizelkę ratunkową, jeśli nie umiesz pływać, jeśli płyniesz sam, jeśli łowisz ryby i kiedy wieje silny wiatr
 • Dzieci na jachcie zawsze muszą przebywac w kamizelkach asekuracyjnych dobranych odpowiednio do ich wagi i wieku
 • W warunkach silno-wietrznych, podczas rejsu wszyscy członkowie załogi powinni mieć na sobie kamizelkę asekuracyjną. Wszyscy żeglarze regatowi ścigają się w takich kamizelkach
 • Nie pływaj na jachcie boso – tylko w obuwiu z miękką podeszwą i zakrytymi palcami
 • Poruszając się na jachcie pamiętaj o głównej zasadzie – trzy punkty podparcia
 • Przy zwrotach podczas rejsu uważaj na głowę - aby nie uderzył cię bom!
 • Uważaj na ręce, liny przenoszą duże obciążenia, gwałtowne zmiany sił i złe trzymanie liny może uszkodzić palce
 • Dobijając do pomostu lub do innej jednostki nie próbuj rękoma chronić burty – grozi to okaleczeniem palców
 • Zwracaj uwagę na inne osoby w wodzie i inne załogi na jednostkach korzystających z akwenu
 • Na jachcie decyduje kapitan – to on wydaje polecenia, do których należy się bezwzględnie podporządkować
 • Pogoda zmienia się bardzo szybko. Jedna osoba z załogi, oprócz kapitana, powinna obserwować niebo dookoła pod kątem frontów i sytuacji meteorologicznej
 • Uważaj na napięcie 220 V nad wodą
 • Podczas białego szkwału, tornada, wichury mały jacht mieczowy dobrze jest wywrócić, w większym zrzuć żagle, podnieś miecz, wyjdź z kabiny i ją szczelnie zamknij
 • Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z jachtingiem nie pływaj nocą i nie oddalaj się za daleko od brzegu. Na otwartych morzach jest duży ruch tankowców i innych jednostek, na które trzeba uważać
 • Od słońca chroń się czapką i kremem z filtrem
 • Nie śmieć! Ani na wodzie, ani w marinach
 • Sterowanie jachtem jest jak prowadzenie samochodu, kieruj bez procentów!

 

w poprzednim odcinku cyklu:

Warto posłuchac mistrza- bezpieczni nad wodą

Warto posłuchać mistrza – bezpieczni nad wodą

Piękna pogoda, którą cieszymy się tego lata, sprzyja zabawie nad wodą. Kto tylko może szuka ochłody nad morzem, jeziorem, rzeką, strumyczkiem, a nawet miejskich fontannach. Niestety, nie zawsze dobra zabawa ma pozytywne zakończenie. Mateusz Kusznierewicz, mistrz żeglarstwa i ambasador ubezpieczeń turystycznych TUiR Warta radzi, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą.

Doniesienia o tragicznych zdarzeniach nad wodą są zastraszające. Według policyjnych statystyk w lipcu utonęło 127 osób. Do 8 sierpnia zanotowano już 59 utonięć, z czego aż 18 w pierwszą niedzielę miesiąca. Zbliża się kolejny weekend i jeśli tylko dopisze pogoda, jak Polska długa i szeroka  zapełnią się wszystkie plaże. Jak się zachować, żeby pobyt nad wodą przyniósł nam tylko radość i wytchnienie? O poradę poprosiliśmy osobę bardzo związaną z wodą: Mateusza Kusznierewicza, najbardziej utytułowanego polskiego żeglarza i jednocześnie ambasadora ubezpieczeń turystycznych TUiR Warta.

Mateusz Kusznierewicz radzi jak być bezpiecznym nad wodą:

Żeglarstwo jest moją pasją od ponad 30 lat. Większość życia spędziłem na treningach, regatach i w marinach, a kontakt z wodą zawsze sprawiał mi niesamowitą frajdę. Przez te wszystkie lata nauczyłem się również, że woda to nie tylko piękny, ale i potężny żywioł, do którego należy podchodzić z szacunkiem, odpowiedzialnie i z wyobraźnią. Nie jest niebezpieczny, o ile przestrzega się podstawowych zasad. Sam miałem kilka nieprzyjemnych sytuacji, które nieco popsuły mi wakacje lub wyjazd na regaty. Postanowiłem, że wyciągnę z tego wnioski. Swoje spostrzeżenia i uwagi, o których nie chcę zapomnieć spisuję na bieżąco. Warto o nich pamiętać, żeby wakacje nad wodą pozostawiły tylko miłe wspomnienia.

Nie kąp się nigdy:

 • przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, zaporach, przy ujęciach wody pitnej, w stawach hodowlanych, w pobliżu szlaków żeglownych
 • wszędzie tam, gdzie występują wiry
 • nad morzem w pobliżu falochronów – możesz się tam natknąć na: gwałtowny spadek dna, wsteczne prądy, powierzchnie śliskie, porośnięte wodorostami lub pokryte ostrymi małżami
 • po spożyciu alkoholu

Zanim wejdziesz do wody:

 •  Ćwicz na basenie umiejętność oddychania podczas pływania, tak aby wyporność ciała była większa od ciężaru wypartej wody (prawo Archimedesa). W odpowiedni sposób oddychając możemy leżeć na wodzie bez poruszania się, nie groźny wówczas staje się skurcz mięśni.
 • Najlepiej wybierz strzeżone kąpielisko
 • Sprawdź, czy nie ma na danej plaży zakazu kąpieli
 • Sprawdź czy woda się przemieszcza, czy jest prąd rzeczny albo morski. Jak silny. Kiedy rusza przypływ lub odpływ.
 • Rozsądnie dobierz odpowiednią przerwę między jedzeniem i pływaniem. Jeżeli zjadłeś porządny posiłek odczekaj godzinę zanim wejdziesz do wody.
 • Jeśli się opalałeś, poczekaj z kąpielą, inaczej grozi ci szok termiczny
 • Ochlap się wodą – obniżysz  temperaturę ciała
 • Przestrzegaj zakazu skoków na głowę.
 • Nigdy nie skacz do wody w miejscu, którego nie znasz. Pamiętaj - rzeźba dna często się zmienia
 • Uważaj na zmęczenie, wyziębienie, zbyt dużo słońca (promieniowanie słoneczne), zbytnie wyczerpanie.

Gdy już jesteś w wodzie:

 •  Nie szarżuj. Jeśli lubisz długie dystanse, pływaj wzdłuż brzegu - na wypadek skurczu mięśni, powrót lub akcja ratunkowa będą ułatwione
 • Nie żuj gumy, ani nie jedz w czasie pływania - możesz się łatwo zadławić.
 • Zawsze pływaj z drugą osobą obok - nigdy sam! Druga osoba może obserwować Cię z brzegu. W razie potrzeby ruszy z pomocą albo ją wezwie
 • Uważaj na prądy i związane z nimi wiry – występują one nie tylko w rzekach. Pale drewniane w rzędach prostopadłe do linii brzegowej tzw. falochrony wzdłuż wybrzeża na pozór wydają się bezpieczne jednak są źródłem bardzo silnych pionowych prądów potrafiących wciągnąć doświadczonego pływaka do samego dna.
 • Gdy korzystasz na wodzie z materacy dmuchanych, kół ratunkowych, dętek, desek z żaglem, to przy wietrze od brzegu lub występującym prądzie zachowaj wyjątkową ostrożność. Jeżeli nie umiesz pływać, koniecznie załóż kapok.
 • W ciepłych morzach uważaj na jeżowce i meduzy! Kolce jeżowców boleśnie ranią i wywołują niebezpieczne infekcje, kontakt z meduzą grozi bolesnymi oparzenaimi
 • Nie dotykaj rafy koralowej – niektóre koralowce parzą tak jak meduzy

Gdy masz pod opieką dzieci:

 •  Upewnij się, czy wiesz, jak udzielić pierwszej pomocy
 • Sprawdź czy akwen, w którym kąpią się nasze pociechy jest strzeżony przez ratownika, tylko w takich miejscach można pozwolić dziecku pływać.
 • Nigdy nie zostawiaj dziecka nad wodą bez opieki. Gdy jesteś w większej grupie, wyznaczcie przynajmniej jedną osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo dzieci. Jej zadaniem będzie ciągła obserwacja dzieci
 • Miej zawsze przy sobie plastry opatrunkowe i wodoodporny krem z filtrem ochronnym 50+
 • Upewnij się, że dziecko, gdy przebywa na słońcu ma czapkę na głowie oraz jest posmarowane kremem z filtrem ochronnym - smaruj dziecko co kilka godzin i po każdej kąpieli
 • Zanim dziecko wejdzie do wody najpierw sam sprawdź głębokość i dno
 • Przed wejściem do wody obniż temperaturę ciała dziecka, ochlapując je wodą.
 • Przed wejściem do wody zawsze nałóż dziecku skrzydełka pływackie, koło albo kapok
 • Jeśli dno jest kamieniste, albo są w nim muszle (co często zdarza się na plażach środziemnomorskich), nałóż dziecku odpowiednie buty na grubej, gumowej podeszwie
 • Dzieci przebywające na pomostach, jednostkach pływających muszą mieć obowiązkowo założone kapoki lub inne środki wypornościowe
 • Spacerując po molo bez barierek, nad brzegiem kanału, rzeki, jeziora, morza dzieci biegając mogą się potknąć, poślizgnąć i wpaść do wody. Dzieci mogą w takich miejscach spacerować jedynie pod opieką dorosłych.
 • Rozmawiaj ze swoimi dziećmi – edukuj je i nie ignoruj ich niebezpiecznego lub nonszalanckiego zachowania.

 Gdy coś się dzieje:

 •  Zwracaj uwagę na innych kąpiących się – ktoś może potrzebować Twojej pomocy
 • Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą, natychmiast wezwij pomoc – ratownika WOPR.
 • Jeśli złapie cię skurcz w wodzie nie wpadaj w panikę, połóż się na plecach, spokojnie oddychaj, zegnij stopę w stawie skokowym. Mocno przyciągając ją do siebie, wyprostuj nogę w kolanie i staraj się dopłynąć powoli do brzegu.
 • Jeśli oparzyła cię meduza, nie spłukuj poparzonego miejsca wodą, to tylko pogarsza sprawę! Posmaruj skórę octem lub sokiem z cytryny.
 • Jeśli zranił cię jeżowiec, koniecznie skontaktuj się z lekarzem!

 

W następnym odcinku :

Warto posłuchać mistrza - bezpieczni na wodzie,  w którym Mateusz Kusznierewicz podpowie jak się przygotować i jak się zachowywać podczas wyprawy  łódką, rowerem wodnym, kajakiem i pontonem

Top