Wiadomości branżowe

Wyższa składka z ochrony prawnej w 2013 roku

Wyższa składka z ochrony prawnej w 2013 roku
Po raz pierwszy od 3 lat rynek ubezpieczeń ochrony prawnej w Polsce zanotował wzrost przypisanej składki. Jak podaje KNF w swoim raporcie opublikowanym pod koniec marca, w minionym roku przypis z ochrony prawnej wyniósł 125,6 mln zł i był o 26,2% wyższy niż rok wcześniej. Nieco bardziej, bo o 28,5% wzrosła również liczba wystawionych polis Ta zmiana nie oznacza jednak, że Polacy zaczęli być bardziej świadomi ryzyka finansowego, jakie niesie za sobą problem prawny i chcą się ubezpieczyć. Wciąż wiele osób kupuje to ubezpieczenie nieświadomie i często nie wie, jakie korzyści daje polisa. Potwierdzeniem tego jest niska wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych przez wszystkich ubezpieczycieli OP w 2013 roku, które wyniosły łącznie 8,5 mln zł. Odnotować należy, że D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., które ze składką 18,9 mln zł, miało 15% udziału w rynku,wypłaciło swoim klientom aż 59,3% tej kwoty. W ujęciu ilościowym klienci D.A.S. stanowili 83% wszystkich osób, które otrzymały odszkodowania ze swoich polis OP.- Nasi klienci korzystają ze swoich polis zdecydowanie częściej niż klienci innych

Po raz pierwszy od 3 lat rynek ubezpieczeń ochrony prawnej w Polsce zanotował wzrost przypisanej składki. Jak podaje KNF w swoim raporcie opublikowanym pod koniec marca, w minionym roku przypis z ochrony prawnej wyniósł 125,6 mln zł i był o 26,2% wyższy niż rok wcześniej. Nieco bardziej, bo o 28,5% wzrosła również liczba wystawionych polis

Ta zmiana nie oznacza jednak, że Polacy zaczęli być bardziej świadomi ryzyka finansowego, jakie niesie za sobą problem prawny i chcą się ubezpieczyć. Wciąż wiele osób kupuje to ubezpieczenie nieświadomie i często nie wie, jakie korzyści daje polisa. Potwierdzeniem tego jest niska wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych przez wszystkich ubezpieczycieli OP w 2013 roku, które wyniosły łącznie 8,5 mln zł. Odnotować należy, że D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., które ze składką 18,9 mln zł, miało 15% udziału w rynku,wypłaciło swoim klientom aż 59,3% tej kwoty. W ujęciu ilościowym klienci D.A.S. stanowili 83% wszystkich osób, które otrzymały odszkodowania ze swoich polis OP.

Nasi klienci korzystają ze swoich polis zdecydowanie częściej niż klienci innych towarzystw – podkreśla Mariusz Olszewski, Prezes Zarządu D.A.S. I wyjaśnia – Kupują ubezpieczenie ochrony prawnej z pełną świadomością. Dobrze wiedzą, kiedy może im się przydać.

Wysoki udział sprzedaży polis ochrony prawnej w systemie “add on” potwierdza “Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń o Polskim Rynku Bankassurance po IV kwartale 2013 roku”, z którego wynika, że z kanału bankassurance uzyskano w minionym roku przypis w wysokości 59,2 mln zł. Taki model sprzedaży, w którym ubezpieczenie ochrony prawnej jest dodatkiem do innego produktu finansowego – kredytu, konta bankowego czy leasingu – nie mają żadnego wpływu na rozwój świadomości prawnej, bo często nabywca nawet nie wie, że wraz z głównym produktem otrzymał również to ubezpieczenie.

A to już wiesz?  Komentarz Pawła Dujasza do danych o produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2014 r.

Naszym głównym kanałem dystrybucji jest własna sieć sprzedaży – podkreśla Mariusz Olszewski. I dalej wskazuje – Ta ścieżka daje możliwość edukacji klienta i uczciwego podejścia do jego potrzeb. To bardzo ważne przy tak niszowym i mało znanym produkcie jak nasz.

Na pytanie o poziom szkodowości, która w dużej części jest wynikiem realizowania świadomej sprzedaży, Olszewski odpowiada – Wysoka szkodowość jest strategicznie wpisana w działania D.A.S. Od lat wypłacamy najczęściej i najwięcej, i mamy to pod kontrolą. Nie zamierzamy ograniczać szkód, a w 2014 skupiamy się na wzmocnieniu własnej sieci sprzedaży.  

Wyniki dotyczące sprzedaży i wypłaconych świadczeń ubezpieczeniowych D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w 2013 r.

(w nawiasach dane dla całego rynku ochrony prawnej):

Składka przypisana brutto w tys. zł

8 893(125 585)
Dynamika składki przypisanej brutto 2013/20121,6%(26,2%)
Udział w zagregowanej składce przypisanej brutto z ochrony prawnej15,0%
Liczba polis w sztukach39 043(1 298 571)
Dynamika liczby polis 2013/2012-3,8%(28,5%)
Udział w zagregowanej liczbie polis ochrony prawnej3%
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w tys. zł5 052(8 516)
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto 2013/201216,6%(13,6%)
Udział w zagregowanej wartości odszkodowań i świadczeń brutto59,3%
Liczba wypłat w sztukach4 095(4 920)
Dynamika liczby wypłat 2013/20129,0%(5,6%)
Udział w zagregowanej liczbie wypłat z ochrony prawnej83,2% 

O D.A.S.

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. od 2000 roku oferuje w Polsce ubezpieczenia ochrony prawnej najwyższej jakości. W swojej ofercie Ubezpieczyciel korzysta z doświadczeń własnych i międzynarodowego koncernu, którego jest częścią. Wąska specjalizacja Towarzystwa oraz aktywne wspieranie Klientów oraz poszukiwanie nowych propozycji, to atuty, które pozwalają Ubezpieczonym w D.A.S. skuteczniej walczyć o swoje prawa.  

Od powołania spółki D.A.S. jest członkiem RIAD – międzynarodowego stowarzyszenia ubezpieczycieli ochrony prawnej oraz dostawców usług prawnych. RIAD, jako niezależna organizacja, przyjął jako cel promowanie poprzez swoich członków łatwego i korzystnego w wymiarze finansowym dostępu do wysokiej jakości pomocy prawnej oraz do wymiaru sprawiedliwości. Stowarzyszenie liczy ponad 60 członków z 18 krajów Europy, oraz z Kanady, Ameryki Południowej oraz RPA. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. jest jedynym członkiem RIAD z Polski.

A to już wiesz?  Łukasz Jadachowski - nowym Dyrektorem Generalnym w Proama

W 2013 roku D.A.S. utworzył 2 nowe spółki: D.A.S. Prawo i Finanse Sp. z o.o. oraz D.A.S., Tomasz Niedziński Kancelaria Prawna Sp. K., których celem jest dostarczenie usług odpowiadających potrzebom spoza ubezpieczenia, jakie zgłaszają klienci oraz wzmocnienie własnej sieci sprzedaży.

Ĺšródło D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy